ประวัติความเป็นมา
สำนักงานวันชัยการบัญชี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดย นายวันชัย รุ่งเรืองสาร เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ
ที่มีพนักงานเพียง 3 คน เช่าห้องอยู่ที่ ซอยจุลดิศ อำเภอพญาไท ให้บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนและบริการทางภาษี

จากประสบการณ์ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างอบอุ่น และอย่างผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพนี้ ซึ่งต้องมีการพัฒนาบุคคลากรอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับตัวบทกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

กลุ่มสำนักงานในเครือ
กลุ่มสำนักงานในเครือ ประกอบด้วย

1. สำนักงานวันชัยการบัญชี
   ให้บริการหลักด้านการจัดทำบัญชี และเป็น Tax agent ของกรมสรรพากร

2. สำนักงานเอ็น แอนด์ เค ออดิท เฮ้าส์
   ให้บริการหลักด้านสอบบัญชี และวางระบบบัญชี

3. สำนักงานสอบบัญชี รุ่งเรือง
   ให้บริการหลักด้านการสอบบัญชี

4. บริษัท สำนักงานวันชัยการบัญชี จำกัด
   ให้บริการหลักด้านจดทะเบียนบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดเครื่องหมายการค้า, ต่อใบอนุญาตต่างๆ